ตารางออกตรวจ
อายุรกรรมทั่วไป

no. ชื่อแพทย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
1 นพ.พูลสวัสดิ์ สมบูรณ์ปัญญา 9.00 - 12.00
2 พญ.จิตตินันท์ พรมเลิศ 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00