ตารางออกตรวจ
คลินิกหู คอ จมูก

no. ชื่อแพทย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
1 พญ.บุณยรัตน์ แสงสกุล 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
เวียนกันตรวจ เวียนกันตรวจ
2 นพ.นิติพัฒน์ วัฒนจิตสิริ 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
เวียนกันตรวจ เวียนกันตรวจ
3 นพ.ณัฐพงษ์ นามจัด 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
เวียนกันตรวจ เวียนกันตรวจ