ตารางออกตรวจ
คลินิกจิตเวช

no. ชื่อแพทย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
1 นพ.ชาญชัย ปวงนิยม 9.00-12.00 9.00-12.00
2 พญ.พิชชุดา วิทวัสสำราญกุล 9.00-12.00 9.00-12.00