ตารางออกตรวจ
คลินิกจิตเวชเด็ก

no. ชื่อแพทย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
1 นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์ 9.00-16.00