ตารางออกตรวจ
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

no. ชื่อแพทย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
1 นพ.อรรถสิทธิ์ นวะอภิศักดิ์ 9.00-12.00 13.00-16.00
2 แพทย์ณภัทร นภาพงศ์สุริยา 13.00-16.00 9.00-12.00