ตารางออกตรวจ
ศัลยกรรมตกแต่ง

no. ชื่อแพทย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
1 นพ.กรันต์ ยะโสธร 13.00-16.00 9.00-12.00
13.00-16.00
2 แพทย์นิติ ช่วยสกุล 9.00-12.00