ตารางออกตรวจ
คลินิกนิติเวช

no. ชื่อแพทย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
1 พญ.ดวงตา ดุลบุตร 13.00 - 15.00