การประเมินภาวะสุขภาพจิตจากการทำงานของพยาบาล ในสถานการณ์โควิด
การประเมินครั้งนี้ เพื่อดูแลภาวะสุขภาพจิตและให้การช่วยเหลือ โดยข้อมูลจะถูกปกปิด
และจะมีการสรุปเป็นภาพรวมเท่านั้น ในกรณีที่มีความเสี่ยงจะเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น

ท่านยินยอมเข้ารับการประเมินหรือไม่?