ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

เลขบัตรประชาชน (ID-Card)
รหัสผ่าน.. (Password )
คลิก !> ลงทะเบียนใหม่ ...สำหรับสมาชิกรายใหม่


ขณะนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์ช่วงเดือน มีนาคม 2556-มิถุนายน 2556 เต็มแล้วค่ะ
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2555