ปิดรับสมัคร ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ เมนู "ตรวจสอบสถานะ" คลิ้ก