โครงการรับยานอกโรงพยาบาล
เลขที่บัตรประชาชน
รหัสผ่าน

เนื่องจากลองใช้งาน Browser ตัวอื่น เช่น Mozilla Firefox,Google Chrome พอรันโปรแกรมแล้วฟังก์ชั่นบางตัวยังไม่ทำงาน ซึ่งอาจจะทำให้ผลที่ได้ผิดพลาด จึงให้ใช้ Internet Explorer เปิดทำงานก่อน แล้วจะตรวจสอบให้นะครับ...