รหัส 62
เลขเริ่มต้น 21811
เลขรับปัจจุบัน 5023
เลขส่งปัจจุบัน 5636
เลขส่งใบตอบกลับปัจจุบัน 8