รหัส 62
เลขเริ่มต้น 35146
เลขรับปัจจุบัน 7779
เลขส่งปัจจุบัน 9296
เลขส่งใบตอบกลับปัจจุบัน 8