สมัครสมาชิก  : สมาชิกเครือข่ายรพ.พระจอมเกล้าฯสมัครลงทะเบียนใช้งานได้ที่นี่

Link เครือข่าย
วัตถุประสงค์ของการจัดทำโปรแกรม
1. เพื่อประเมินผลการรักษา ควบคุมติดตาม ผู้ป่วยเบาหวานในเครือข่ายรพ.พระจอมเกล้า
2. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาผู้ป่วยเบาหวานระหว่าง รพท. และ รพ.สต. ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี