อุบัติเหตุหมู่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
**งานผู้ป่วยนอก
**งานผู้ป่วยนอก
**งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
**งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน